Etusivu
Uusi Etusivu
Mitä on strategia?
Prosessinohjaus
Ota yhteyttä
Kirjaudu sisään
Ota yhteyttä
Kirjaudu sisään


MITÄ ON STRATEGIA?:

Strategiasta on monenlaisia määritelmiä. Eräs useissa yhteyksissä esille tuotu on kiinalaisen sotapäällikön Sun Tzun käyttämä viiden peruselementin määrittely:

 1. Tao tai organisaation oppimisjärjestelmä
Tao on organisaation ”tie” tai toimintatapa. Pohjimmiltaan se tarkoittaa organisaation uskomuksia, arvoja ja kulttuuria. Tao on se liima, joka sitoo ryhmän ihmisiä toimimaan tehokkaasti yhdessä.

2. Luonto
Luonto puolestaan kuvaa organisaation toimintaympäristöä ja siinä toimivia tärkeitä sidosryhmiä. Luonto tai toimintaympäristö edustaa organisaation rajoja, jonka piiriin luetaan myös kilpailijat.

3. Tilanne
Tilanne edustaa organisaation nykyistä asemaa, sen vahvuudet ja heikkoudet suhteessa toimintaympäristöön. Edetäkseen organisaation on kuitenkin vakiinnutettava nykyinen asemansa, vaikka se on jatkuvassa muutoksessa.

4. Johtajuus
Johtajan rooli on elintärkeä varmistettaessa tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, unohtamatta yksilöiden motivointia ja sujuvaa kommunikointia.

5. Taide
Hyvän johtamisen eräs avaintunnusmerkki on kyky saada muutos aikaiseksi jos toimintaympäristö sitä vaatii. Tämän päätöksenteon on pohjauduttava perusteelliseen nykytilan arvioon.
   Anyhow tarjoaa hyväksi havaitun ja koetun perusmallin, jossa luovilla, visuaalisilla sekä analyyttisillä malleilla ja menetelmillä että osallistavilla työtavoilla kehitämme johdon yhteistä näkemystä ja valintaa ”mihin satsataan ja mihin ei”. Tämän tuloksena kiteytyy strategisten osa-alueiden painopiste, erilaisuus ja helposti mieleenjäävä iskulause. Viemme askel askeleelta prosessin läpi toteuttamiskelpoiseksi ja hyväksyttäväksi strategiaksi sekä konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi. Tuomme lisäksi oman organisaatiomme osaamisen ja kokemuksemme mukaan prosessiin.

Suomen Strategisen Johtamisen Seura
Henley Management College
Anyhow Oy -- www.anyhow.fi -- 0400 840 189
Provided by Webforum